RPM Packages

Overview of installed RPMs on a virtual server with CentOS 5 and Plesk


MAKEDEV 3.23 1.2
SSHTerm 0.2.2 cos5.build83071218.18
SysVinit 2.86 14
Apr 1.2.7 11
Apr util 1.2.7 6
Aspell 0.60.3 7.1
Aspell 0.60.3 7.1
Aspell en 6.0 2.1
Audit libs 1.5.5 7.el5
Audit libs python 1.5.5 7.el5
Authconfig 5.3.12 2.el5
Awstats 6.6 1.swsoft
Basesystem 8.0 5.1.1.el5.centos
Bash 3.1 16.1
Beecrypt 4.1.2 10.1.1
Bind 9.3.3 10.el5
Bind libs 9.3.3 10.el5
Binutils 2.17.50.0.6 5.el5
Boost 1.33.1 10.el5
Bzip2 1.0.3 3
Bzip2 libs 1.0.3 3
Caching nameserver 9.3.3 10.el5
Centos release 5 1.0.el5.centos.1
Centos release notes 5.1.0 2
Chkconfig 1.3.30.1 1
Compat libstdc++ 33 3.2.3 61
Coreutils 5.97 12.1.el5
Courier imap 3.0.8 cos5.build83071218.18
Cracklib 2.8.9 3.3
Cracklib dicts 2.8.9 3.3
Crontabs 1.10 8
Cups libs 1.2.4 11.14.el5_1.3
Curl 7.15.5 2.el5
Curl 7.15.5 2.el5
Cyrus sasl 2.1.22 4
Cyrus sasl lib 2.1.22 4
Db4 4.3.29 9.fc6
Db4 4.3.29 9.fc6
Db4 utils 4.3.29 9.fc6
Dbus 1.0.0 6.el5
Device mapper 1.02.20 1.el5
Device mapper 1.02.20 1.el5
Dhclient 3.0.5 7.el5
Diffutils 2.8.1 15.2.2
Distcache 1.4.5 14.1
Dmidecode 2.7 1.28.2.el5
Drweb base 4.33 rh5_psa
Drweb daemon 4.33 rh5_psa
Drweb qmail 4.33 cos5.build83071218.18
Drweb updater 4.33 rh4_psa
E2fsprogs 1.39 10.el5
E2fsprogs libs 1.39 10.el5
E2fsprogs libs 1.39 10.el5
Ed 0.2 38.2.2
Elfutils 0.125 3.el5
Elfutils libelf 0.125 3.el5
Elfutils libs 0.125 3.el5
Ethtool 5 1.el5
Expat 1.95.8 8.2.1
Fetchmail 6.3.6 1.1.el5
File 4.17 9.0.1.el5
Filesystem 2.4.0 1.el5.centos
Findutils 4.2.27 4.1
Finger 0.17 32.2.1.1
Finger server 0.17 32.2.1.1
Fontconfig 2.4.1 7.el5
Freetype 2.2.1 19.el5
Ftp 0.17 33.fc6
Gawk 3.1.5 14.el5
Gd 2.0.33 9.3.fc6
Gdbm 1.8.0 26.2.1
Gdbm 1.8.0 26.2.1
Glib2 2.12.3 2.fc6
Glibc 2.5 18.el5_1.1
Glibc 2.5 18.el5_1.1
Glibc common 2.5 18.el5_1.1
Gmp 4.1.4 10.el5
Gnupg 1.4.5 13
Gnutls 1.4.1 2
Gpm 1.20.1 74.1
Grep 2.5.1 54.2.el5
Groff 1.18.1.1 11.1
Gzip 1.3.5 9.el5.centos
Hesiod 3.1.0 8
Httpd 2.2.3 11.el5_1.centos.3
Info 4.8 14.el5
Initscripts 8.45.17.EL 1.el5.centos.1
Iproute 2.6.18 4.el5
Iptables 1.3.5 1.2.1
Iputils 20020927 43.el5
Jwhois 3.2.3 8.el5
Keyutils libs 1.2 1.el5
Keyutils libs 1.2 1.el5
Krb5 libs 1.6.1 17.el5
Krb5 libs 1.6.1 17.el5
Less 394 5.el5
LibX11 1.0.3 8.0.1.el5
LibXau 1.0.1 3.1
LibXdmcp 1.0.1 2.1
LibXpm 3.5.5 3
Libacl 2.2.39 2.1.el5
Libattr 2.4.32 1.1
Libc client 2004g 2.2.1
Libcap 1.10 26
Libgcc 4.1.2 14.el5
Libgcc 4.1.2 14.el5
Libgcrypt 1.2.3 1
Libgpg error 1.4 2
Libicu 3.6 5.11.1
Libidn 0.6.5 1.1
Libidn 0.6.5 1.1
Libjpeg 6b 37
Libpng 1.2.10 7.1.el5_0.1
Libselinux 1.33.4 4.el5
Libselinux 1.33.4 4.el5
Libselinux python 1.33.4 4.el5
Libsemanage 1.9.1 3.el5
Libsepol 1.15.2 1.el5
Libsepol 1.15.2 1.el5
Libstdc++ 4.1.2 14.el5
Libstdc++ 4.1.2 14.el5
Libsysfs 2.0.0 6
Libtermcap 2.0.8 46.1
Libtiff 3.8.2 7.el5
Libusb 0.1.12 5.1
Libuser 0.54.7 2.el5.2
Libutempter 1.1.4 3.fc6
Libutempter 1.1.4 3.fc6
Libxml2 2.6.26 2.1.2
Libxml2 python 2.6.26 2.1.2
Libxslt 1.1.17 2
Lm_sensors 2.10.0 3.1
Log4cpp plesk 0.3.5rc2 cos5.build83071218.18
Logrotate 3.7.4 8
Lsof 4.78 3
Lynx 2.8.5 28.1
M4 1.4.5 3.el5.1
Mailcap 2.1.23 1.fc6
Mailman 2.1.9 2
Mailx 8.1.1 44.2.2
Make 3.81 1.1
Man 1.6d 1.1
Man pages 2.39 10.el5
Mcstrans 0.2.6 1.el5_1.1
Mingetty 1.07 5.2.2
Mktemp 1.5 23.2.2
Mlocate 0.15 1.el5
Mod_bw 0.8 5
Mod_perl 2.0.2 6.3.el5
Mod_python 3.2.8 3.1
Mod_ssl 2.2.3 11.el5_1.centos.3
Module init tools 3.3 0.pre3.1.34.el5
Mysql 5.0.22 2.2.el5_1.1
Mysql server 5.0.22 2.2.el5_1.1
Ncompress 4.2.4 47
Ncurses 5.5 24.20060715
Ncurses 5.5 24.20060715
Net snmp 5.3.1 19.el5_1.3
Net snmp libs 5.3.1 19.el5_1.3
Net snmp utils 5.3.1 19.el5_1.3
Net tools 1.60 73
Newt 0.52.2 9
Nscd 2.5 18.el5_1.1
Nspr 4.6.5 3.el5
Nss 3.11.7 1.3.el5.centos
Ntp 4.2.2p1 7.el5
Ntsysv 1.3.30.1 1
Openldap 2.3.27 8
Openssh 4.3p2 24.el5
Openssh clients 4.3p2 24.el5
Openssh server 4.3p2 24.el5
Openssl 0.9.8b 8.3.el5_0.2
Openssl 0.9.8b 8.3.el5_0.2
Openssl097a 0.9.7a 9
Pam 0.99.6.2 3.26.el5
Passwd 0.73 1
Pcre 6.6 2.el5_1.7
Perl 5.8.8 10.el5_0.2
Perl 5.8.8 10.el5_0.2
Perl Apache ASP 2.59 cos5.build83071218.18
Perl Archive Tar 1.30 1.fc6
Perl BSD Resource 1.28 1.fc6.1
Perl Compress Zlib 1.42 1.fc6
Perl DBD MySQL 3.0007 1.fc6
Perl DBI 1.52 1.fc6
Perl Digest HMAC 1.01 15
Perl Digest SHA1 2.11 1.2.1
Perl Font AFM 1.18 63psa.cos5.build83071218.18
Perl FreezeThaw 0.43 63psa.cos5.build83071218.18
Perl HTML Format 1.23 53psa.cos5.build83071218.18
Perl HTML Parser 3.55 1.fc6
Perl HTML Tagset 3.10 2.1.1
Perl HTML Tree 3.16 cos5.build83071218.18
Perl IO Socket INET6 2.51 2.fc6
Perl IO Socket SSL 1.01 1.fc6
Perl IO Zlib 1.04 4.2.1
Perl MLDBM 2.01 63psa.cos5.build83071218.18
Perl MLDBM Sync 0.30 63psa.cos5.build83071218.18
Perl Net DNS 0.59 3.el5
Perl Net IP 1.25 2.fc6
Perl Net SSLeay 1.30 4.fc6
Perl Socket6 0.19 3.fc6
Perl Text Iconv 1.2 24psa.cos5.build83071218.18
Perl TimeDate 1.16 200705221749
Perl URI 1.35 3
Perl libwww perl 5.805 1.1.1
Php 5.1.6 15.el5
Php cli 5.1.6 15.el5
Php common 5.1.6 15.el5
Php gd 5.1.6 15.el5
Php imap 5.1.6 15.el5
Php mbstring 5.1.6 15.el5
Php mysql 5.1.6 15.el5
Php pdo 5.1.6 15.el5
Php xml 5.1.6 15.el5
Pkgconfig 0.21 1.fc6
Policycoreutils 1.33.12 12.el5
Popt 1.10.2 47.el5
Portmap 4.0 65.2.2.1
Postgresql libs 8.1.9 1.el5
Procmail 3.22 17.1.el5.centos
Procps 3.2.7 8.1.el5
Psa 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa api 8.3.0 cos5.build83071225.21
Psa api rpc 8.3.0 cos5.build83071225.21
Psa autoinstaller 3.3.0 build33080111.17
Psa awstats configurator 1.0.0 cos5.build83071218.18
Psa backup manager 8.3.0 cos5.build83071225.21
Psa backup manager vz 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa courier imap add 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa fcgi 2.4.0 2
Psa firewall 1.0.1 cos5.build83071218.18
Psa ftputil 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa horde 3.1.5 cos5.build83071218.18
Psa hotfix3 8.3.0 cos5.build83080109.18
Psa imp 4.1.5 cos5.build83071218.18
Psa ingo 1.1.4 cos5.build83071218.18
Psa kronolith 2.1.6 cos5.build83071218.18
Psa libpam plesk 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa locale base en US 8.3.0 cos5.build83071225.21
Psa logrotate 3.7 cos5.build83071218.18
Psa mailman configurator 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa manual custom skin guide 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa migration manager 8.3.0 cos5.build83071225.21
Psa mimp 1.0.2 cos5.build83071218.18
Psa mnemo 2.1.1 cos5.build83071218.18
Psa mod fcgid configurator 1.0 14
Psa mod_fcgid 1.10 3
Psa passwd 3.0.1 cos5.build83071218.18
Psa php5 configurator 1.3.0 cos5.build83071218.18
Psa proftpd 1.3.0 cos5.build83071218.18
Psa proftpd xinetd 1.3.0 cos5.build83071218.18
Psa pylibplesk 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa qmail 1.03 cos5.build83071218.18
Psa qmail rblsmtpd 0.70 cos5.build83071218.18
Psa rubyrails configurator 1.1.6 cos5.build83071218.18
Psa selinux 8.3.0 cos5.build83071219.16
Psa spamassassin 8.3.0 cos5.build83071218.18
Psa turba 2.1.5 cos5.build83071218.18
Psa updates 8.3.0 cos5.build83080109.18
Psa watchdog 2.0.3 cos5.build83071218.18
Psmisc 22.2 5
Python 2.4.3 19.el5
Quota 3.13 1.2.3.2.el5
Readline 5.1 1.1
Rhpl 0.194.1 1
Rootfiles 8.1 1.1.1
Rpm 4.4.2 47.el5
Rpm libs 4.4.2 47.el5
Rsync 2.6.8 3.1
Ruby 1.8.5 5.el5_1.1
Ruby actionmailer 1.3.3 200705221357
Ruby actionpack 1.13.3 200705221357
Ruby actionwebservice 1.2.3 200705221357
Ruby activerecord 1.15.3 200705221357
Ruby activesupport 1.4.2 200705221357
Ruby devel 1.8.5 5.el5_1.1
Ruby fcgi 0.8.7 200705221357
Ruby irb 1.8.5 5.el5_1.1
Ruby libs 1.8.5 5.el5_1.1
Ruby mysql 2.7 200705221357
Ruby rails 1.2.2 200705221357
Ruby rake 0.7.1 200705221357
Samba 3.0.25b 1.el5_1.4
Samba client 3.0.25b 1.el5_1.4
Samba common 3.0.25b 1.el5_1.4
Samba swat 3.0.25b 1.el5_1.4
Screen 4.0.3 1.el5
Sed 4.1.5 5.fc6
Sendmail 8.13.8 2.el5
Sendmail cf 8.13.8 2.el5
Sendmail doc 8.13.8 2.el5
Setup 2.5.58 1.el5
Setuptool 1.19.2 1.el5.centos
Shadow utils 4.0.17 12.el5
Sharutils 4.6.1 2
Slang 2.0.6 4.el5
Slang 2.0.6 4.el5
Spamassassin 3.1.9 1.el5
Sqlite 3.3.6 2
Stunnel 4.15 2
Sudo 1.6.8p12 10
Sw libxml2 2.6.27 5.centos5
Sw libxml2 python 2.6.27 5.centos5
Sw libxslt 1.1.20 5.centos5
Sw xmlrpc c 1.06.10 7.centos5
Sysklogd 1.4.1 40.el5
Talk 0.17 29.2.2
Talk server 0.17 29.2.2
Tar 1.15.1 23.0.1.el5
Tcp_wrappers 7.6 40.4.el5
Tcpdump 3.9.4 11.el5
Tcsh 6.14 12.el5
Telnet 0.17 39.el5
Termcap 5.5 1.20060701.1
Time 1.7 27.2.2
Tmpwatch 2.9.7 1.1.el5.1
Traceroute 2.0.1 2.el5
Tzdata 2007j 1.el5
Udev 095 14.9.el5
Unzip 5.52 2.2.1
Usermode 1.88 3.el5
Util linux 2.13 0.45.el5_1.1
Vim common 7.0.109 3.el5.3
Vim enhanced 7.0.109 3.el5.3
Vim minimal 7.0.109 3.el5.3
Vixie cron 4.1 72.el5
Vzdev 1.0 7.swsoft
Vzdummy apache 1.0 1.swsoft
Vzdummy glibc 1.0 1.swsoft
Vzdummy jre fc6 1.0 1.swsoft
Vzdummy kernel el5 2.0 1.ce.swsoft
Webalizer 2.01_10 30.1
Wget 1.10.2 7.el5
Which 2.16 7
Wireless tools 28 2.el5
Xinetd 2.3.14 10.el5
Xorg x11 filesystem 7.1 2.fc6
Zlib 1.2.3 3
Zlib 1.2.3 3

* All prices on our website exclude VAT - Terms and conditions - Acceptable Use Policy -

  • Hosting Concepts
  • Powered by Parallels
  • iDeal
  • Dell servers
  • RBS Worldpay
  • Openprovider

All rights reserved to Flexservers dedicated server hosting.

VPS with centos5